RD Hrdibořice

RD Hrdibořice

Předmětem zakázky byla aplikace měkké pěny EKO S310 v podkrovní části domu. Pěna byla aplikovaná do připravených SDK rastrů, po začištění bude zaklopena.

Nechte si spočítat cenu Vaší izolaceSouhlasím se zpracováním OÚ dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 k interním potřebám společnosti. Doba souhlasu je omezena dle aktuálnosti registrace a v případě zrušení budou osobní údaje vymazány. OÚ nebudou poskytovány třetím osobám.