RD Všetaty

RD Všetaty

Tepelná izolace podkroví měkkou pěnou EKO S310. Pěna byla aplikována do předem připravených SDK rastrů, síla nástřiku 16 cm.

Nechte si spočítat cenu Vaší izolaceSouhlasím se zpracováním OÚ dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 k interním potřebám společnosti. Doba souhlasu je omezena dle aktuálnosti registrace a v případě zrušení budou osobní údaje vymazány. OÚ nebudou poskytovány třetím osobám.