RD Brno - Tuřany

RD Brno - Tuřany

Mezikrokevní tepelná izolace podkroví měkkou pěnou EKO S310, v síle nástřiku 20 cm.

Nechte si spočítat cenu Vaší izolaceSouhlasím se zpracováním OÚ dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 k interním potřebám společnosti. Doba souhlasu je omezena dle aktuálnosti registrace a v případě zrušení budou osobní údaje vymazány. OÚ nebudou poskytovány třetím osobám.